Effect of interferon and 5-fluorouracil on serum VEGF levels in neuroendocrine tumours

Anouk N. A. Van Der Horst-Schrivers*, Madeleine H. E. Bruins Slot, Pax H. B. Willemse, Ido P. Kema, Elisabeth G. E. De Vries, A. N. Machteld Wymenga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
323 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)153-155
Aantal pagina's4
TijdschriftACTA ONCOLOGICA
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit