Effect of Linagliptin on Arterial (18)F-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography Uptake: A Randomized Controlled Trial (RELEASE)

Stefanie A de Boer, Hiddo J L Heerspink, Joop D Lefrandt, Marieke C Hovinga-de Boer, Arie M van Roon, Luis E Juárez Orozco, Andor W J M Glaudemans, Pieter W Kamphuisen, Riemer H J A Slart, Douwe J Mulder

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1097-1098
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume69
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 28-feb-2017

Citeer dit