Effect of lower VWF and FXI levels on levonorgestrel IUS and endometrial ablation treatment success in heavy menstrual bleeding: An exploratory study

Marian J van den Brink, Sophie Wiewel-Verschueren, Pleun Beelen, Joep W van Borselen, Marlies Y Bongers, Michaël V Lukens, Janny H Dekker, Karina Meijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer14392
Aantal pagina's4
TijdschriftHaemophilia
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 24-aug-2021

Citeer dit