Effect of lower VWF and FXI levels on levonorgestrel IUS and endometrial ablation treatment success in heavy menstrual bleeding: An exploratory study

Marian J van den Brink, Sophie Wiewel-Verschueren, Pleun Beelen, Joep W van Borselen, Marlies Y Bongers, Michaël V Lukens, Janny H Dekker, Karina Meijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
64 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer14392
Pagina's (van-tot)e756-e759
Aantal pagina's4
TijdschriftHaemophilia
Volume27
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum24-aug.-2021
DOI's
StatusPublished - nov.-2021

Citeer dit