EFFECT OF MANUAL PERCUSSION ON TRACHEOBRONCHIAL CLEARANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC AIR-FLOW OBSTRUCTION AND EXCESSIVE TRACHEOBRONCHIAL SECRETION

CP VANDERSCHANS, DA PIERS, DS POSTMA

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)448-452
Aantal pagina's5
TijdschriftThorax
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-1986

Citeer dit