EFFECT OF MATCHING FOR DR ANTIGENS AND PRE-TRANSPLANT BLOOD-TRANSFUSIONS ON KIDNEY GRAFT-SURVIVAL IN RHESUS-MONKEYS

JCC BORLEFFS*, RL MARQUET, P NEUHAUS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)403-406
Aantal pagina's4
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit