Effect of Metformin on Metabolites and Relation With Myocardial Infarct Size and Left Ventricular Ejection Fraction After Myocardial Infarction

Ruben N. Eppinga, Daniel Kofink, Robin P. F. Dullaart, Geertje W. Dalmeijer, Erik Lipsic, Dirk J. van Veldhuisen, Iwan C. C. van der Horst, Folkert W. Asselbergs, Pim van der Harst

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten