Effect of Metformin Treatment on Lipoprotein Subfractions in Non-Diabetic Patients with Acute Myocardial Infarction: A Glycometabolic Intervention as Adjunct to Primary Coronary Intervention in ST Elevation Myocardial Infarction (GIPS-III) Trial

Ruben N. Eppinga, Minke H. T. Hartman, Dirk J. van Veldhuisen, Chris P. H. Lexis, Margery A. Connelly, Erik Lipsic, Iwan C. C. van der Horst, Pim van der Harst*, Robin P. F. Dullaart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
293 Downloads (Pure)

Zoekresultaten