EFFECT OF MUSIC THERAPY VERSUS RECREATIONAL ACTIVITIES ON NEUROPSYCHIATRIC SYMPTOMS IN ELDERLY ADULTS WITH DEMENTIA: AN EXPLORATORY RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)392-393
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Geriatrics Society
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2014

Citeer dit