Effect of rate or rhythm control on quality of life in persistent atrial fibrillation - Results from the Rate Control Versus Electrical Cardioversion (RACE) study

VE Hagens, AV Ranchor, E Van Sonderen, HA Bosker, O Kamp, JGP Tijssen, JH Kingma, HJGM Crijns, IC Van Gelder*, RACE Study Grp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

377 Citaten (Scopus)
448 Downloads (Pure)

Zoekresultaten