EFFECT OF SUPINE AND LATERAL POSITIONS ON INTRA-ARTERIAL PRESSURE IN HYPERTENSIVE PREGNANCIES

G HOVINGA, JG AARNOUDSE, HJ HUISJES

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)233-238
  Aantal pagina's6
  TijdschriftAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology
  Volume131
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit