EFFECT OF TEMPERATURE AND HUMIDITY ON DAILY PAIN SCORE IN A PATIENT WITH RHEUMATOID-ARTHRITIS

WR PATBERG*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1627-1629
Aantal pagina's3
TijdschriftARTHRITIS AND RHEUMATISM
Volume32
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec-1989

Citeer dit