Effect of vemurafenib on a V600R melanoma brain metastasis

Rob R. H. van den Brom, Elisabeth G. E. de Vries, Carolien P. Schroder, Geke A. P. Hospers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1795-1796
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume49
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - mei-2013

Citeer dit