Effecten van bestuurlijke boetes. Een vergelijking van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving van verkeersvoorschriften

Annemieke Wilhelmina Onneweer

Onderzoeksoutput

479 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bestuurhjke boete staat als een mogelijke reactie op de overbelasting van het strafrechtelijk apparaat en het enorme handhavingstekort de laatste jaren sterk in de belangstelling. Het kabinet streeft ernaar waar mogelijk strafrechtelijke sanctionering te vervangen door bestuurlijke boetes. Recent is de bestuurlijke boete op diverse beleidsterreinen geintroduceerd (onder meer in: het verkeersrecht en het sociale zekerheidsrecht) of staat de introductie op stapel (bijvoorbeeld in de nieuwe Mededingingswet). Een algemene regeling van de bestuurlijke boete in de Algemene wet besfuursrecht is momenteel in voorbereiding. ... Zie: Samenvatting.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Herwijer, Margaretha Adriana, Supervisor, Externe Persoon
  • Scheltema, Michiel, Supervisor
Datum van toekenning12-jun.-1997
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9026830180
StatusPublished - 1997

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Administratieve boetes , Wet administratiefrechtelijke handh
  • Nederland
  • bestuursprocesrecht
  • strafprocesrecht, strafrechtelijke sancties Verkeersdelicten
  • verkeersrecht

Citeer dit