Effecten van de nurse practitioner en de physician assistant bij de cardiothoracale chirurgie: Praktijkervaring met taakherschikking

    OnderzoeksoutputProfessional

    Originele taal-2Dutch
    Aantal pagina's35
    StatusPublished - jul-2007

    Citeer dit