Effecten van reguliere en ziektespecifieke fysiotherapie op de dagelijkse bewegingsactiviteit van Parkinson patiënten

    OnderzoeksoutputPopular

    Originele taal-2Dutch
    Mijlpalentype toekennenIndicator of esteem
    StatusPublished - 2005

    Citeer dit