Effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag

Jan O. Bijstra, Anke A. de Boer, José van der Hoeven

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

303 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)182-194
Aantal pagina's13
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Citeer dit