Effectieve strategieën en programma’s voor klassenmanagement in het primair onderwijs: Handreikingen voor de onderwijspraktijk op basis van een meta-analyse

H. Korpershoek, M.F. van Kuijk, G.J. Harms, H. de Boer, S. Doolaard

OnderzoeksoutputProfessional

6169 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRUG/GION
Aantal pagina's53
ISBN van geprinte versie978-90-367-7531-1
StatusPublished - 2014

Citeer dit