Effective temperatures of hot white dwarfs

P.R. Wesselius*, D. Koester

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)745-750
  Aantal pagina's6
  TijdschriftAstronomy & astrophysics
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit