Effectiveness of a supervisor training on quality of feedback to internal medicine residents: a controlled longitudinal multicentre study

Nienke Renting, Debbie Jaarsma*, Jan C.C. Borleffs, Joris P J Slaets, Janke Cohen-Schotanus, Rob O B Gans

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effectiveness of a supervisor training on quality of feedback to internal medicine residents: a controlled longitudinal multicentre study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Psychology