Effectiviteit leefstijltraining bij Chronische Aspecifieke Lichamelijke Klachten: resultaten na 2 en 12 maanden

OnderzoeksoutputAcademic

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-36
Aantal pagina's2
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume81
StatusPublished - 2003

Citeer dit