Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-22
Aantal pagina's21
TijdschriftWetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2021

Citeer dit