Effectiviteit van communautair milieurecht: aandacht voor alle schakels

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)149-154
Aantal pagina's6
TijdschriftMilieu & Recht
Nummer van het tijdschrift7-8
StatusPublished - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit