Effectiviteit van zelfinstructie-programma voor basistraining gespreksvoering.

J. Adema, H.T. van der Molen, K.I. Van der Zee

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)73 - 85
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Hoger Onderwijs
Volume2 juni
StatusPublished - 2004

Citeer dit