Effectiviteit van psychedelica bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen: inleiding

W van den Brink, R A Schoevers, E Vermetten, R Van, J J Breeksema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageEffectivity of psychedelics in the treatment of psychiatric disorders; introduction
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)613-617
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume62
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2020

Citeer dit