EFFECTS OF 4-AMINOPYRIDINE IN ELDERLY PATIENTS WITH ALZHEIMERS-DISEASE

H WESSELING*, S AGOSTON, GBP VANDAM, J PASMA, DJ DEWIT, H HAVINGA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

91 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)988-989
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume310
Nummer van het tijdschrift15
StatusPublished - 1984

Citeer dit