Effects of an aminosteroid, ORG 6001, on various membrane phenomena of non-myelinated nerve fibres of the rat

J.H. Kingma*, R. Makken, A. den Hertog

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)81-86
  Aantal pagina's6
  TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit