EFFECTS OF CONTACTS BETWEEN CANCER-PATIENTS ON THEIR PSYCHOSOCIAL PROBLEMS

HW VANDENBORNE*, JFA PRUYN, WJA VANDENHEUVEL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  38 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-51
  Aantal pagina's19
  TijdschriftPatient Education and Counseling
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - feb.-1987

  Citeer dit