Effects of nutrition on cognitive decline in Alzheimer's disease: Dietary intervention affects relevant parameters in Alzheimer models

Mattheus Cornelis de Wilde

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Voedingssupplementen en de ziekte van Alzheimer Het verband tussen de ziekte van Alzheimer (AD) en voeding wordt sinds ongeveer 25 jaar herkend. De laatste paar jaar wordt steeds duidelijker dat vooral combinaties van voedingsstoffen potentie hebben voor behandelingsdoeleinden. Het onderzoek van Martijn de Wilde heeft daaraan bijgedragen; om te beginnen door te wijzen op het belang van het combineren van voedingsstoffen. Vervolgens heeft hij met verschillende preklinische modellen aangetoond dat specifieke combinaties van voedingsstoffen risicofactoren kunnen verlagen die geassocieerd worden met de ontwikkeling van AD. In preklinische modellen die vroege AD nabootsen, laat supplementatie met de specifieke voedingsstoffencombinatie Fortasyn® Connect zien, dat de productie en ophoping van het AD-gerelateerde eiwit bèta-amyloid verlaagd wordt. Ook biedt Fortasyn Connect bescherming tegen de toxische effecten van dit eiwit, wat zichtbaar wordt als verminderde neurodegeneratie. Het potentieel van voedingsinterventie vroeg in het ziekteproces wordt verder onderschreven met klinische data in patiënten met de diagnose AD. Supplementatie van vroege AD-patiënten met de medische voeding Souvenaid® (bevat Fortasyn Connect) resulteerde in verbetering van het verbale geheugen. Deze resultaten suggereren dat Fortasyn Connect mogelijk effect heeft via verbetering van synapse vorming en functie, een aspect van AD dat vroeg in het ziekteproces verkeerd gaat, zelfs voordat klinische symptomen ontstaan. Ten slotte doet De Wilde in zijn proefschrift suggesties hoe de mechanistische effecten onderliggend aan de geheugeneffecten gemeten kunnen worden, waarbij de focus ligt op effecten op de synaps functie. De Wilde concludeert dat de risicoverlagende, beschermende en regeneratieve effecten van Fortasyn Connect het ziekteproces zou kunnen vertragen in de prodromale fase van AD.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Broersen, L.M., Supervisor, Externe Persoon
  • Kiliaan, Amanda J., Supervisor, Externe Persoon
  • Luiten, Paulus, Supervisor
  • Scheltens, P, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning7-feb-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789053356432
StatusPublished - 2013

Citeer dit