Effects of pectin supplementation on the fermentation patterns of different structural carbohydrates in rats

Lingmin Tian, Jan Scholte, Klaudyna Borewicz, H. Smidt, Anton J.W. Scheurink, Harry Gruppen, Henk A. Schols

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2256-2266
Aantal pagina's10
TijdschriftMolecular Nutrition & Food Research
Volume60
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 8-jun-2016

Citeer dit