Effects of pharmaceutical marketing: A re-analysis of the study by Windmeijer et al

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24 - 30
TijdschriftMedium Econometrische Toepassingen
Volume17
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2010

Citeer dit