Effects of rapamycin and curcumin on inflammation and oxidative stress in vitro and in vivo: In search of potential anti-epileptogenic strategies for temporal lobe epilepsy

C M Drion, J van Scheppingen, A Arena, K W Geijtenbeek, L Kooijman, E A van Vliet, E Aronica, J A Gorter*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of rapamycin and curcumin on inflammation and oxidative stress in vitro and in vivo: In search of potential anti-epileptogenic strategies for temporal lobe epilepsy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience

Keyphrases