EFFECTS OF SHORT-TERM HIGH-DOSE INTAKE OF EVENING PRIMROSE OIL ON PLASMA AND CELLULAR FATTY-ACID COMPOSITIONS, ALPHA-TOCOPHEROL LEVELS, AND ERYTHROPOIESIS IN NORMAL AND TYPE-1 (INSULIN-DEPENDENT) DIABETIC MEN

JJ VANDOORMAAL, IG IDEMA, FAJ MUSKIET, IA MARTINI, H DOORENBOS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)576-584
Aantal pagina's9
TijdschriftDiabetologia
Volume31
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - aug-1988

Citeer dit