Effects of sodium-glucose co-transporter 2 inhibition with empagliflozin on potassium handling in patients with acute heart failure

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
44 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1049–1052
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume23
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum11-mei-2021
DOI's
StatusPublished - jun.-2021

Citeer dit