Effects of therapy set on electrical aversion therapy and covert sensitization

P.M.G. Emmelkamp, C. Walta

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)185-188
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBehavior Therapy
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit