EFFECTS OF TISSUE DISORGANIZATION ON PROTEOGLYCAN SYNTHESIS BY ARTICULAR CHONDROCYTES INVITRO

GPJ VANKAMPEN*, RJ VANDESTADT, E KILJAN, HS BRAND, R KUIJER, JK VANDERKORST

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)40-41
Aantal pagina's2
TijdschriftAgents and actions
Volume23
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - feb-1988

Citeer dit