Effects of various ballast water treatment methods on the survival of phytoplankton and bacteria

Peter Paul Vincent Stehouwer

Onderzoeksoutput

1783 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aquatische invasieve soorten zijn een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in de oceanen. Een van de transportroutes voor deze invasieve soorten is ballastwater. Om dit tegen te gaan heeft de Internationale Maritieme Organisatie richtlijnen geformuleerd die grenzen stellen aan de hoeveelheid organismen in ballastwater. Om aan deze richtlijnen te voldoen zijn zogenaamde ballastwater behandelingssystemen ontwikkeld door verschillende fabrikanten. Deze behandelingssystemen gebruiken verschillende methoden zoals filtratie, chloor-toevoeging of UV-licht om organismen te verwijderen of doden. In dit proefschrift werd de effectiviteit van deze behandelingsmethoden getest en ook het potentiaal van de organismen om na behandeling te hergroeien. Daarnaast werden verschillende analysemethoden getest om de hergroeiende organismen te identificeren. Alle ballastwater behandelingssystemen die getest werden reduceerden organisme aantallen tot onder de internationale standaarden, maar bij alle behandelingssystemen vond ook hergroei plaats na behandeling. Met een combinatie van flow-cytometrie, mikroskopie en DGGE/sequencing werden de hergroeiende soorten geidentificeerd. De hergroeiende organismen waren vergelijkbaar bij behandelingssystemen die hetzelfde type behandeling gebruikten, maar verschillend voor behandelingssystemen die verschillende typen behandeling gebruikten. hergroei vond vooral plaats bij organismen <10 µm, dit formaat organismen is geen deel van de internationale ballastwater richtlijnen. Dit betekent dat er een omissie is in de internationale richtlijnen wat gecorrigeerd zou moeten worden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Buma, Anita, Supervisor
  • Peperzak, Louis, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning3-jun.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8808-3
Elektronische ISBN's978-90-367-8807-6
StatusPublished - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of various ballast water treatment methods on the survival of phytoplankton and bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit