Effects of ventromedial hypothalamic lesions on spontaneous intraspecies aggression in male rats

F.C. Colpaert, P.R. Wiepkema

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)117-125
  Aantal pagina's9
  TijdschriftBehavioral biology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit