Efficacy and safety of oral alitretinoin versus oral azathioprine in patients with severe chronic hand eczema: Results from a prematurely discontinued randomized controlled trial

Angelique N. Voorberg, Esmé Kamphuis, Wietske A Christoffers, Geertruida L E Romeijn, Jart A F Oosterhaven, Marie L A Schuttelaar*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)366-368
Aantal pagina's3
TijdschriftContact Dermatitis
Volume87
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum14-mei-2022
DOI's
StatusPublished - okt.-2022

Citeer dit