Efficacy of Tadalafil on Erectile dysfunction in Male Patients Using Antipsychotics: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Pilot Study

Marrit K. de Boer*, Johannes M. Oolders, Edwin R. van den Heuvel, Durk Wiersma, Robert A. Schoevers, Henderikus Knegtering

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)380-382
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Psychopharmacology
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun.-2014

Citeer dit