Efficacy, safety and mechanisms of spinal cord stimulation used as an additional therapy for patients suffering from chronic refractory angina pectoris

MJL DeJongste*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)188-192
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNeuromodulation
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - jul-1999

  Citeer dit