EFFICIENCY OF A DUCTED NONSTATIONARY ACTUATOR DISK

L KLAREN*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)251-263
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1978

Citeer dit