EFFICIENCY OF JOB MATCHING MECHANISMS - A CROSS-NATIONAL COMPARISON

J VANDIJK*, AM SCHLOTTMANN, H FOLMER, HW HERZOG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)79-94
Aantal pagina's16
TijdschriftPapers of the regional science association
Volume64
StatusPublished - 1988

Citeer dit