Efficiency targets fall short of achieving a low-carbon future in China

Klaus Hubacek*, Kuishuang Feng

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)247-249
Aantal pagina's3
TijdschriftCarbon Management
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit