Efficient random mutagenesis method with adjustable mutation frequency use PCR dITP

Johan H. Spee, Willem M. de Vos, Oscar P. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

134 Citaten (Scopus)
208 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1993

Citeer dit