Egbert Koops, Vormen van subsidiariteit. Een historischcomparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht, diss.

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Vormen van subsidiariteit. Een historischcomparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht, diss.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)103-105
Aantal pagina's3
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2012
StatusPublished - 2012

Citeer dit