Eigendom als paraplu: Over de betrekkelijke waarde van de goederenrechtelijke theorieën van Van der Steur, De Jong en Mollema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Aan de hand van een concrete casus werkt de auteur het rechtstheoretische begrip eigendom uit. Daarmee wordt beoogd de betrekkelijkheid aan te tonen van verschillende goederenrechtelijke theorieën.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)193-201
Aantal pagina's9
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume177
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2016

Citeer dit