Eigendom van offshore windparken

Fokko Vonck, Remco Bos

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

383 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)792-800
Aantal pagina's9
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2018
Nummer van het tijdschrift7212
StatusPublished - 27-okt.-2018

Citeer dit