Eigendomsrechten op software: copyright annex patent of open source?

P.B. de Laat

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)89 - 107
Aantal pagina's19
TijdschriftKrisis: Tijdschrift voor empirische filosofie
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit