Eigendomsverkrijging van meteorieten: toe-eigening, natrekking, aanwas of schatvinding?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
ArtikelnummerAA20201048
Pagina's (van-tot)1048-1055
Aantal pagina's8
TijdschriftArs Aequi
Volume2020
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2020

Citeer dit