Eigendomsvoorbehoud

Onderzoeksoutput

4988 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het eigendomsvoorbehoud is een belangrijke figuur in het handelsverkeer. Aan de ene kant kan een verkoper met het eigendomsvoorbehoud voorkomen dat hij zijn eigendomsrecht verliest, voordat de koper betaalt. Aan de andere kant zorgt het eigendomsvoorbehoud er ook voor dat de koper de zaak reeds voor betaling kan gebruiken en dat hij ook zonder meer eigenaar wordt, als hij de koopprijs betaalt. In de doctrine bestaan echter de nodige onduidelijkheden over het eigendomsvoorbehoud: Is het eigendomsvoorbehoud eigenlijk niet een soort zekerheidsrecht, omdat het de verkoper zekerheid biedt voor de betaling van de koopprijs? Waarom moeten partijen dan niet de eisen naleven die gelden voor de vestiging van een zekerheidsrecht en waarom gelden de regels die voor zekerheidsrechten gelden niet voor het eigendomsvoorbehoud? Wat is de positie van de verkoper en de koper in de tijd waarin nog niet duidelijk is of de koper de koopprijs voldoet?
In dit proefschrift wordt de nadruk gelegd op de inbedding van het eigendomsvoorbehoud in de koopovereenkomst. Het beding benadrukt het ruilkarakter van de koopovereenkomst: de verkoper wil de zaak slechts overdragen, indien de koper de koopprijs voldoet; de koper wil de koopprijs slechts voldoen, indien hij eigenaar wordt van de zaak. Daaruit blijkt dat het eigendomsvoorbehoud geen zekerheidsrecht is: de verkoper stelt simpelweg zijn verplichtingen (gedeeltelijk) uit, om zo te waarborgen dat hij zijn eigendomsrecht niet kwijt is, in het geval dat de koopovereenkomst niet wordt nagekomen.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Verstijlen, Frank, Supervisor
  • Reehuis, Willem, Supervisor
Datum van toekenning11-jan.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789013146035
Elektronische ISBN's9789013147452
StatusPublished - 2018

Citeer dit